#fw-container {background: AntiqueWhite !important; border:2px solid black !important;}

GUARDIANS INTERNATIONAL REFORMIST BROTHERHOOD INC.

CN 201106019
TIN 008-022-911

WELCOME    G.I.R.B.I. 

 "Ang website na ito ay para lamang sa mga GIRBI members"                                                                                                                                         

Ang Website na ito ay ginawa upang pag-isahin at ipunin ang lahat ng G.I.R.B.I.  members na nagkalat o wala ng kumunikasyon sa chapter nya or sa National HQ. Sa pamamagitan ng website na ito inaanyayahan namin ang lahat ng G.I.R.B.I. members na maglog-in at tumulong na makapagbigay ng mga bagong impormasyon, mga issue at katanungan sa loob at labas ng branches upang malaman natin kung ano ang bago sa loob ng pamunuan ng GUARDIANS.Pwede n'yo rin pong i-post ang mga project n'yo at mga operasyon nyo para malaman at magiging ispirasyon ng mga kapatid natin. Sana ang simpleng website na ito ay makatulong at makapagbigay aliw.kung may mga suhestiyon kayo para mapaganda ang website na ito ipadala n'yo lamang sa girbi_qatar@yahoo.com

Marami pong salamat at Mabuhay po kayo.

 

 

 

SECURITIES AND EXCHANGE COMISSION CERTIFICATE